เว็บเพื่อนบ้าน

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เที่ยวภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย

11 พ.ย2555
เที่ยวภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย

เที่ยวดอยผาตั้ง จังหวัดเชียงราย

วันที่ 11 พย 55
ทานข้าว  ขาหมู หมั่นโถ อาหารของชาวจีน ทางขึ้นดอยผาตั้ง


ไปเที่ยวดอยผาตั้ง
ดอกบัวตองบาน ที่ดอยผาตั้ง จังหวัดเชียงราย